HetParkVertelt

Het Park Vertelt is een jaarlijks terugkerend festival in Park Hartenstein in Oosterbeek, gemeente Renkum. Festival Het Park Vertelt begon in 2005 met een poëziefestival onder en rondom muziekkoepel ‘De Luifel’ die op een centrale plek in het park is gelegen. Een actieve groep vrijwilligers, gesteund door de gemeente Renkum en sponsoren uit de regio zorgden ervoor dat het festival langzaam maar gestaag uitgroeide tot een jaarlijks evenement met een groeiend publiek en bereik.

Het festival vindt gewoontegetrouw het laatste weekend van augustus plaats rond de luifel in Park Hartenstein te Oosterbeek. De afgelopen jaren was er een gevarieerd programma met poëzie, muziek, spoken word, korte verhalen, theater, woordwandelingen, silent poetry en workshops.

In 2019 werd het 15-jarig jubileum gevierd. Alle inspanningen voor verbreding, verjonging en meer diversiteit kwamen hier samen. Het festival trok ruim duizend bezoekers en kreeg lovende recensies van bezoekers, deelnemende artiesten en sponsoren.

Deze ervaring sterkte het bestuur van Het Park Vertelt de ingeslagen weg te vervolgen. De 16e editie kon vanwege corona in 2020 geen doorgang vinden; de vrijgekomen tijd werd benut om een festival-concept te ontwikkelen en om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Dit jaar werkt het festival o.a. samen met de Klimaatdichters, The Poets of the Earth, Stichting Scarabee en de CameraClub-Oosterbeek onder het motto: “Wij zijn lyrisch over de natuur, maar ziedend over de destructie daarvan“.

Het bestuur van de ‘Stichting Het Park Vertelt’ bestaat uit vrijwilligers en bestaat uit de volgende leden:

   • Lodewijk Hendriks – voorzitter
   • Bert de Fockert – penningmeester
   • Hermien Mijnen – secretaris en programmering
   • Bianca Hendriks – Communicatie en programmering
   • Vacant – productie
   • Silvester Povel – communicatie-uitingen