Beleidsplan

De stichting heeft als doel:

  1. het bevorderen van de kennis over en de belangstelling voor de Nederlandse taal in brede zin en poëzie in het bijzonder.
  2. Om dit doel te bereiken onderneemt de stichting onder meer het volgende:- het organiseren van festivals in Oosterbeek waarin taal en poëzie centraal staan;
   – het organiseren van bijeenkomsten met taal en po zie als thema;
   – het bevorderen van rechtstreeks contact tussen dichters, auteurs en geïnteresseerden in taal en
   poëzie;
   – het organiseren van educatieve activiteiten voor de jeugd met taal en poëzie als thema;
   – het organiseren van andere activiteiten die het doel kunnen ondersteunen.

Financiering en beloning

Tijdens het festival worden beperkte opbrengsten gegenereerd. Het overgrote deel van de kosten wordt gefinancierd met subsidies en sponsorgelden. Afgezien van vergoeding van onkosten ontvangen het bestuur en de vrijwilligers geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.