Beleidsplan

De Stichting Vrienden van de Poëzie in Gelderland (RSIN 8158 48 821) heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis over poëzie en de belangstelling voor poëzie in brede vorm in de provincie Gelderland, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. Concreter gezegd staat deze doelstelling voor:

  • het op een speelse en aansprekende wijze mensen in aanraking brengen met poëzie (en aanverwante kunstuitingen)
  • met name de groep jongeren aandacht geven (lagere school- en middelbare schooljeugd); ook de groep 18 tot 30 kan nog een impuls gebruiken
  • het bieden van een podium aan jonge en oudere beginnende of gevorderde dichters uit de provincie Gelderland

Het festival ‘Het Park Vertelt’ en het jaarprogramma van het poëziecafé ‘Park Binnen’ in cultuurcentrum Kreek komen voort uit deze doelstelling. De praktische organisatie en bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn verenigd in de stichting.

De bestuursleden vormen samen met een groot aantal vrijwilligers de organisatie die het festival ‘Het Park Vertelt’ organiseert. Een aantal oud-bestuursleden vormt een steungroep die bij incidentele activiteiten behulpzaam is, zoals het jureren bij de jaarlijkse dichters- en de kunstwedstrijd, PR en marketing, fondsenwerving en opbouw van het festival e.d., maar ook dorpsdichter in de gemeente Renkum is bij het festival betrokken, zowel in de voorbereidingsfase als op het festival zelf.

Het festival is een middel om poëzie in Gelderland te verspreiden. Daarvoor zijn aan het festival ook educatieprojecten voor basis- en voortgezet onderwijs gekoppeld. Bij de invulling van het festivalprogramma ligt de nadruk op brede participatie (van bezoekers en dichters), aantrekkelijke performances en voordrachten en het creatief benutten van de festivallocatie. Daarbij streven we uitdrukkelijk naar combinaties (cross-overs) met andere kunstdisciplines zoals muziek, kunst, theater en dans. Zo brengt het festival een groot publiek in contact met vele vormen van cultuur.

Financiering en beloning

Tijdens het festival worden beperkte opbrengsten gegenereerd. Het overgrote deel van de kosten wordt gefinancierd met subsidies en sponsorgelden. Afgezien van vergoeding van onkosten ontvangen het bestuur en de vrijwilligers geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.