Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën ? Stuur een email naar hetparkverteltfestival@gmail.com

Bestuurssamenstelling 2019

Lodewijk Hendriks, voorzitter
Anna Schimmel, secretaris
Arjan Veltmaat, penningmeester
Helen van Bergen
Arja Scheffer
Femke Droog