Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën ? Stuur een email naar hetparkverteltfestival@gmail.com

Bestuurssamenstelling 2019

Lodewijk Hendriks – voorzitter
Bert de Fockert – penningmeester
Hermien Mijnen – secretaris
Arja Scheffer – programmering
Femke Droog – programmering
Silvester Povel – communicatie-uitingen