Giften

Een gift is altijd welkom. De stichting Het Park Vertelt heeft een culturele ANBI status. Dat betekent dat u de gift mag aftrekken van uw belastingaangifte.

Maak uw bijdrage over naar bankreknr. NL26 RABO 0181 6642 91 ovv gift festival Het Park Vertelt.

Of .. maak een bedrag over met behulp van onderstaande QR-code:

Het Park Vertelt – 2019. Jules Deelder bijgestaan door tenorsaxofonist Boris van der Lek en gitarist Cok van Vuuren.