Giften

Een gift is altijd welkom. De stichting Het Park Vertelt heeft een culturele ANBI status. Dat betekent dat u de gift mag aftrekken van uw belastingaangifte.

Maak uw bijdrage over naar bankreknr. NL26 RABO 0181 6642 91 o.v.v. gift festival Het Park Vertelt.

 

 

Het Park Vertelt – 2019. Jules Deelder bijgestaan door tenorsaxofonist Boris van der Lek en gitarist Cok van Vuuren.