Home

FESTIVAL ‘HET PARK VERTELT’ KIJKT VOORUIT

Het bestuur is weer op volle sterkte en druk doende met het voorbereiden van het festival in 2021. De datum kan alvast in de agenda: zaterdag 28 augustus! Er is veel energie en enorme motivatie om een groots programma neer te zetten – tegelijkertijd voelen we ons kwetsbaar en verstild om wat er gaande is in de wereld. Dat alles zal zich onvermijdelijk vertalen in het programma van 2021.

Vernieuwd bestuur

Het bestuur van de ‘Stichting Het Park Vertelt’ bestaat uit vrijwilligers en heeft de afgelopen jaren in wisselende samenstelling 15 succesvolle festivals georganiseerd.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Lodewijk Hendriks – voorzitter
  • Bert de Fockert – penningmeester
  • Hermien Mijnen – secretaris
  • Arja Scheffer – programmering
  • Femke Droog – programmering
  • Silvester Povel – communicatie-uitingen

Financiering en beloning

Tijdens het festival worden beperkte opbrengsten gegenereerd. Het overgrote deel van de kosten wordt gefinancierd met subsidies en sponsorgelden. Afgezien van vergoeding van onkosten ontvangen het bestuur en de vrijwilligers geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.

Festival ‘Het Park Vertelt’

Het festival vindt het laatste weekend van augustus plaats rond de luifel in Park Hartenstein. De afgelopen jaren was er een gevarieerd programma met poëzie, muziek, spoken word, korte verhalen, theater, woordwandelingen, silent poetry en workshops. Zie ook “Terublik”


Foto: Gilles Frenken