Home

FESTIVAL ‘HET PARK VERTELT’ AFGELAST

 Traditiegetrouw vindt in het laatste weekend van augustus poëziefestival ‘Het Park Vertelt’ plaats in Park Hartenstein. Zeker na de succesvolle jubileumeditie van afgelopen zomer was de ambitie voor een vervolg groot. Een bestuurswisseling en de coronacrisis noopten echter tot het afgelasten van de editie van 2020. Inmiddels is het bestuur op sterkte en als het maar enigszins mogelijk is wordt de traditie 2021 voortgezet.

 Vernieuwd bestuur

Het bestuur van de ‘Stichting Vrienden van de Poëzie in Gelderland’ bestaat uit vrijwilligers en heeft de afgelopen jaren in wisselende samenstelling 15 succesvolle festivals georganiseerd, de afgelopen jaren altijd in het laatste weekend van augustus. Eind 2019 was het bestuur dusdanig onderbemand dat het voortbestaan van het festival in gevaar leek te komen. Een oproep in de media had succes en vanaf februari is het bestuur weer op sterkte.

Dit nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden:

Lodewijk Hendriks – voorzitter
Bert de Fockert – penningmeester
Hermien Mijnen – secretaris
Arja Scheffer – programmering
Femke Droog – programmering
Silvester Povel – communicatie-uitingen

Naast het organiseren van het jaarlijkse festival ‘Het Park Vertelt’ is het bestuur betrokken bij het verkiezen van een dorpsdichter en biedt zij aandacht voor poëzie in brede zin.

Festival ‘Het Park Vertelt’

Het festival vindt het laatste weekend van augustus plaats rond de luifel in Park Hartenstein. De afgelopen jaren was er een gevarieerd programma met poëzie, muziek, spoken word, korte verhalen, theater, woordwandelingen, silent poetry en workshops.

Onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord toe te werken naar een festival in augustus 2020. Deze 16-e editie is dan ook afgelast. Wel heeft het bestuur de ambitie uitgesproken eind augustus 2021 weer een festival te organiseren, in welke vorm dan ook.

Beleidsplan

De Stichting Vrienden van de Poëzie in Gelderland (RSIN 8158 48 821) heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis over poëzie en de belangstelling voor poëzie in brede vorm in de provincie Gelderland, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. Concreter gezegd staat deze doelstelling voor:

  • het op een speelse en aansprekende wijze mensen in aanraking brengen met poëzie (en aanverwante kunstuitingen)
  • met name de groep jongeren aandacht geven (lagere school- en middelbare schooljeugd); ook de groep 18 tot 30 kan nog een impuls gebruiken
  • het bieden van een podium aan jonge en oudere beginnende of gevorderde dichters uit de provincie Gelderland

Het festival ‘Het Park Vertelt’ en het jaarprogramma van het poëziecafé ‘Park Binnen’ in cultuurcentrum Kreek komen voort uit deze doelstelling. De praktische organisatie en bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn verenigd in de stichting.

De bestuursleden vormen samen met een groot aantal vrijwilligers de organisatie die het festival ‘Het Park Vertelt’ organiseert. Een aantal oud-bestuursleden vormt een steungroep die bij incidentele activiteiten behulpzaam is, zoals het jureren bij de jaarlijkse dichters- en de kunstwedstrijd, PR en marketing, fondsenwerving en opbouw van het festival e.d., maar ook dorpsdichter in de gemeente Renkum is bij het festival betrokken, zowel in de voorbereidingsfase als op het festival zelf.

Het festival is een middel om poëzie in Gelderland te verspreiden. Daarvoor zijn aan het festival ook educatieprojecten voor basis- en voortgezet onderwijs gekoppeld. Bij de invulling van het festivalprogramma ligt de nadruk op brede participatie (van bezoekers en dichters), aantrekkelijke performances en voordrachten en het creatief benutten van de festivallocatie. Daarbij streven we uitdrukkelijk naar combinaties (cross-overs) met andere kunstdisciplines zoals muziek, kunst, theater en dans. Zo brengt het festival een groot publiek in contact met vele vormen van cultuur.

Financiering en beloning

Tijdens het festival worden beperkte opbrengsten gegenereerd. Het overgrote deel van de kosten wordt gefinancierd met subsidies en sponsorgelden. Afgezien van vergoeding van onkosten ontvangen het bestuur en de vrijwilligers geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.