Vrijwilligers gezocht

OPROEP
Op dit moment is het bestuur dusdanig onderbemand dat de organisatie van festival, poëzie-avonden en de verkiezing van de dorpsdichter in gevaar komen.
Wij doen daarom een dringende en laatste oproep om de volgende vacatures in het bestuur vervuld te krijgen.

Voorzitter:
Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting.
Bevorderen van de samenwerking tussen bestuur, gemeente en andere externe partijen.
Voorzitten van de bestuursvergaderingen.
Bewaken van de voortgang en kwaliteit
Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.
Signaleert problemen en draagt oplossingen aan
Boegbeeld en gezicht  van de stichting

Secretaris:
Interne communicatie: afspraken / agenda / verslagen betreffende bestuur en werkgroepen
Externe communicatie: formele contacten met overheid, sponsoren en subsidiënten.

 Penningmeester:
Beheer en verslaglegging geldstromen
Doen van betalingen
Aanvragen van subsidies en bijdragen
Verantwoording van subsidies 

Communicatie: 
Publiciteit
Beheer website en social media
Perscontacten
Drukwerk: flyers, affiches, programmafolder

Educatie
Aanbod scholen verzorgen
Contact onderhouden scholen
Begeleiding schoolbezoek
Programmeren kinderactiviteiten festival

Voor alle functies geldt dat we het prettig vinden als je gelooft in onze missie, dat woorden, taal en poëzie je verrijken. Dat je die liefde ook een beetje voelt. En dat je de schouders eronder wil zetten, eigen  verantwoordelijkheid wil nemen en de kansen wil pakken die voor het oprapen liggen.

Aanmeldingen kunnen voorzien van motivatie gestuurd worden aan hetparkverteltfestival@gmail.com