Nieuws

Expositie klimaatverandering in Woord & Beeld


In november en december exposeert CameraClubOosterbeek (CCO) in de bibliotheek van Oosterbeek. Aanleiding is het 65-jarig bestaan van de club. Het thema is klimaatverandering.

Een aantal leden van CCO heeft in augustus samengewerkt met de klimaatdichters die deelnamen aan de residentie van Het Park Vertelt. Het resultaat daarvan is te zien in de expositie en terug te zien in een speciale residentiebundel.

De feestelijke opening is zaterdagmiddag 6 november, 14.00 uur. Met voordracht van Bianca Hendriks (voormalig dorpsdichter)

Toegang vrij gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Op maandag 13 dec., 20.00 uur geeft fotograaf Bert Spiertz – bekend van het boek: ‘Man-made Coast’ – een lezing in het kader van de expositie in de bieb te Oosterbeek; toegang € 5,- Echter, beperkte deelname i.v.m. bekende maatregelen.
Gaarne aanmelden via cameracluboosterbeek@gmail.com

Residentie Klimaatdichters in Oosterbeek

Van zaterdag 14 t/m 28 augustus vindt een residentie van klimaatdichters plaats in Oosterbeek. Met deze residentie worden de banden tussen de Vlaams-Nederlandse, Duitse en Engelse organisaties van klimaatdichters aangehaald en krijgt een aantal dichters de gelegenheid nieuw werk te maken. Niet toevallig kozen zij voor Oosterbeek dat vanwege het landschap altijd al grote aantrekkingskracht uitoefende op kunstenaars. Dinsdag 17 augustus zal wethouder Mark Sandmann de dichters welkom heten in de gemeente.  

Initiatief Het Park Vertelt
De residentie is een initiatief van stichting Het Park Vertelt die het jaarlijkse festival in Park Hartenstein organiseert. Ditmaal zou het festival in het teken staan van de klimaatcrisis en werd samenwerking gezocht met de beweging van klimaatdichters. Dit leidde niet alleen tot een bijzonder festivalprogramma maar ook tot een schrijversresidentie van dichters uit verschillende landen.

Deze dichters zouden hun werk presenteren tijdens het festival, maar daar heeft corona nu een streep door getrokken. Tot grote vreugde van de organisatie gaat de residentie wel door. Dat betekent dat er nieuw werk gemaakt zal worden, een stap wordt gezet naar meer Europese samenwerking en er toegewerkt wordt naar presentatie tijdens festival Het Park Vertelt 2022.

Deelnemers en programma
Aan de residentie nemen vier dichters deel: Moya De Feyter (BE), Annelie David (NL), Debra Watson (UK), en Samuel Kramer (DE). Zij zijn allen actief in resp. de Vlaams Nederlandse klimaatdichtersbeweging, het Engelse Poets for the Planet en het Duitse Poets for the Future. De Engelse vertegenwoordiger Debra Watson kan er vanwege corona- en brexitregels helaas niet bij zijn en zal online participeren. Alle deelnemende dichters hebben meerdere publicaties en literaire prijzen op hun naam staan. De begeleiding van de residentie is in handen van dichter en schrijver Willemijn Kranendonk.

De dichters laten zich inspireren door het bijzondere landschap van Oosterbeek en omgeving. Daarmee treden zij in de voetsporen van de kunstenaars die ook vroeger al naar het ‘Barbizon van het noorden’ trokken. Zij zullen zich gedurende de residentie verdiepen in historische en culturele kenmerken van het landschap en daarbij kritische vragen stellen. Wat is nog echte natuur, is natuurbeleving niet vooral een luxeproduct en wat moeten we behouden en voor wie?
In het programma is voorzien in een uitgebreide kennismaking met het landschap en geschiedenis van Oosterbeek. Daarnaast wordt de internationale Sonsbeekexpositie bezocht, in het bijzonder een aantal kunstwerken dat is geïnspireerd op de natuur.

Samenwerking met Camera Club Oosterbeek
Gedurende de residentieperiode zal een aantal leden van de Camera Club Oosterbeek het landschap in beeld brengen en in gesprek met de dichters komen tot beelden die aansluiten bij de woorden van de dichters. In samenspraak wordt gezocht naar passende vormen van presentatie, zoals een expositie, klein boekje of ansichtkaarten.

Dit laatste is des te belangrijker nu presentatie tijdens het festival vervalt. De organisatie rekent er op dat dit tijdens festival Het Park Vertelt op zaterdag 27 augustus 2022 alsnog zal gebeuren.

Festival verplaatst naar 2022

Superbalen. Festival Het Park Vertelt wordt voor het tweede jaar op rij afgelast. Alle coronamaatregelen maken het ons onmogelijk een open, toegankelijk en ongedwongen festival te organiseren. We hadden zo’n mooi en veelbelovend programma…
We verplaatsen het festival naar zaterdag 27 augustus 2022. Dan is het hopelijk weer mogelijk om voluit, zonder beperkende maatregelen van het programma te genieten. De klimaatdichters en veel artiesten hebben al toegezegd er dan graag bij te zijn.

Lichtpuntje: de residentie van klimaatdichters gaat wel door. Dat zorgt voor nieuw klimaatdichterswerk en nieuwe plannen. Lees hier meer over de residentie: Residentie HetParkVertelt

Tot volgend jaar!

festivalorganisatie Het Park Vertelt


Het festival wordt mogelijk gemaakt door:

Steun ons met een (kleine) gift (ANBI)

Zaterdag 28 augustus festival Het Park Vertelt!

15 mei 2021.     Goed nieuws: zaterdag 28 augustus is de 16e editie van festival Het Park Vertelt. Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan, nu staat alles in de startblokken voor een zinderend festival. Het programma staat in het teken van het klimaat en is uitgebreider dan ooit. Save the date, dit wil je niet missen!

Lyrisch en ziedend

In Oosterbeek zijn we bevoorrecht met prachtige natuur, maar voor hoelang nog? Na de extreem hete zomer van vorig jaar konden we niet meer om de klimaatcrisis heen. We legden contact met de beweging van Vlaams-Nederlandse klimaatdichters. Zij laten onder het motto ‘Wij schrijven de aarde niet af’ hun stem klinken: lyrisch over de natuur en ziedend over de teloorgang ervan. De samenwerking gaat een heel bijzonder programma opleveren! Medio juni maken we het bekend.

Corona?

We verwachten dat het eind augustus weer toegestaan is een festival te houden. Er is ruimte genoeg in het park en alles is in de open lucht. Wellicht zijn er dan nog speciale toegangseisen van kracht. Dat laten we tijdig weten.
We verheugen ons op een supermooi evenement voor jong en oud met een mix van taal, poëzie, performance, muziek, theater en workshops!

Festival ‘Het Park Vertelt’ kijkt vooruit

5 februari 2021.        Het bestuur is weer op volle sterkte en druk doende met het voorbereiden van het festival in 2021. De datum kan alvast in de agenda: zaterdag 28 augustus! Er is veel energie en enorme motivatie om een groots programma neer te zetten – tegelijkertijd voelen we ons kwetsbaar en verstild om wat er gaande is in de wereld. Dat alles zal zich onvermijdelijk vertalen in het programma van 2021.

Vernieuwd bestuur

Het bestuur van stichting ‘Het Park Vertelt’ bestaat uit vrijwilligers en heeft de afgelopen jaren in wisselende samenstelling 15 succesvolle festivals georganiseerd.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Lodewijk Hendriks – voorzitter
  • Bert de Fockert – penningmeester
  • Hermien Mijnen – secretaris
  • Arja Scheffer – programmering
  • Femke Droog – programmering
  • Silvester Povel – communicatie-uitingen