Vrijwilligers

Vrijwilligers

Bent u geïnteresseerd in poëzie & letteren of wilt u bijdragen aan een mooie activiteit in eigen dorp? ‘Het Park Vertelt’ en ‘Het Park Binnen’ verwelkomen altijd mensen die een bijdrage willen leveren en de handen uit de mouwen willen steken.

Er zijn veel verschillende taken dus er is altijd wel iets dat u doen kunt wat u ook nog leuk vindt en waar u goed in bent!

Op dit moment hebben we vooral een grote behoefte aan mensen die op de dag van het festival mee willen helpen opbouwen.

En mocht u graag fietsen of wandelen..dan kunnen wij u hulp bijvoorbeeld gebruiken voor het verspreiden van folders en affiches in en rondom de vijf dorpen in het groen!

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Brief aan de raadsleden ‘100 vragen’

100vragen

Onderwerp: 100 vragen over cultuurbeleid

datum 22-3-2016

Geacht raadslid,

Wij wonen in een kunstenaarsgemeente, als wij de woorden van het college van B en W van de gemeente Renkum mogen geloven. Dat zie ik graag in concrete doelen verwoord in de nieuwe cultuurvisie die binnenkort besproken wordt. Door deelname aan deze ‘actie100vragen’ toon ik als burger mijn steun aan een daadkrachtig cultuurbeleid.

Ik wil u vragen om de nieuwe cultuurvisie kritisch te lezen en te becommentariëren bij de besprekingen in de raad als bijdrage aan een beter cultuurbeleid.

Hierbij vraag ik speciale aandacht voor het onderstaande:

1. Op welke wijze kan de gemeente de aandacht voor poezie als kunstvorm in de gemeente Renkum bevorderen?

Wij denken daarbij aan voortzetting van het Festival Het Park Vertelt in Park Hartenstein op het laatste weekend van augustus maar ook aan ondersteuning van het maandelijkse poëziecafé dat geheel zonder subsidie draait en goed bezocht wordt.

2. Is de gemeente bereid binnen korte termijn een contactnetwerk voor culturele evenementen/activiteiten in het leven te roepen met internet als uitgangspunt (website, social media, reclame op het marktplein etc.)

3. Is de gemeente bereid een nieuw initiatief te steunen om jaarlijks een ”wintertuinachtig/poëzie bij de buren- achtig project te ondersteunen? (in de poëzieweek in januari)

4. Op welke wijze wil de gemeente bovenstaande activiteiten in de begroting opnemen?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Hendriksen

Voorzitter Stichting Vrienden van de Poëzie Gelderland

(verantwoordelijk voor het Festival Het Park Vertelt)