2015 Jaarverslag Poëziefestival Het Park Vertelt

Jaarverslag Poëziefestival Het Park Vertelt 2015, gemeente Renkum

Het Festival werd georganiseerd onder verantwoording van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Poëzie in Gelderland.

Bestuursleden:

voorzitter: Theo Beneder

secr.-penningmeester: Alberdine Tesink

De uitvoerende werkzaamheden waren in handen van een werkgroep met de volgende leden:

Jeroen Hendriksen, voorzitter

Hilde Poorta

Stasja van Suchtelen

Anna Schimmel

Klaas Touwen

Frank Bremer

Wim Hilgeman (uit de werkgroep per 1-11-15)

Arjan Veltmaat (per 1 oktober bestuurslid)

Het festival vond plaats op 30 augustus onder goede weersomstandigheden en met optredens van : Sasja Janssen, Jeroen Zijlstra en Tjitske Jansen en Rodaan al Galidi. De genomineerde dichters die meededen aan de dichtwedstrijd lazen ieder hun ingezonden gedicht voor. Zij hadden zich voor hun gedicht laten inspireren door een vijftal geselecteerde kunstwerken van participerende kunstenaars. De gedichten van de genomineerden werden in een feestbundel geplaatst die ook verkocht werd aan het publiek. De muziek werd verzorgd door Jeroen Zijlstra en de Jazzband The Jazz Parallels. Het niveau van dichters en muziek lag hoog en kreeg, tot onze grote tevredenheid, een goed onthaal van de bezoekers!

Het festival werd, mede door het mooie weer, goed bezocht, zo’n 500-600 bezoekers. Rond het festivalterrein stonden marktkramen met ideële en commerciële activiteiten, een leuke mix, aantrekkelijk voor het publiek, te meer daar de dichtbundels van de genodigde dichters ook te koop waren en van een handtekening konden worden voorzien. De presentatie was in handen van Wim Hilgeman.

Het educatieve programma voor de kinderen vond in/naast een tent plaats die terzijde van het festivalpubliek was opgesteld. Zij creëerden eigen teksten onder begeleiding van twee educatief medewerkers. Een aantal bezoekers werd Vriend van Het Park Vertelt, waardoor de extra inkomsten met verkoop van dichtbundels en programma’s het streefgetal van € 1000 bereikte.

Naast de vaste subsidie van de gemeente Renkum hebben wij inkomsten genoten van een aantal nieuwe subsidiënten en sponsoren waardoor dit festival financieel een klein overschot lijkt op te leveren. Het beginsaldo per 1-1-2016 is op dit moment nog niet vastgesteld door de vertrekkende en komende penningmeester. Eventueel batig saldo willen wij reserveren voor nieuwe activiteiten van het bestuur (dichtcafé) en voor aanschaf/vervanging benodigde materialen zoals tenten.

Daarnaast werden wij ondersteund door de Oosterbeekse middenstand en een aantal bedrijven die tegen kostprijs leverden.

Los van het festival staat een aparte subsidie voor de activiteiten van de Renkumse dorpsdichter die door het bestuur gecoordineerd zullen worden.

Financieel overzicht per 31-12-2015

FINANCIELE VERANTWOORDING 2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE POEZIE IN GELDERLAND – FESTIVAL HET PARK VERTELT

Inkomsten

Uitgaven

Gemeente Renkum

2.500

Programmering

2.756

St.Rudolf Julius Hijman

1.000

Inrichting en techniek

2.056

Rabobank

500

Publiciteit

760

Steunfonds Kruiswerk

500

Presentatie

250

Uitgeverij ADFH (Sasja Janssen)

450

*

Organisatie

492

Noorderstaete

419

Wedstrijd

752

Beeldrijk

400

Educatie

253

CITER

250

Dagopbrengst bezoekers/catering

442

Verkoop bundels

265

Sponsoren

150

Uit reserve opgenomen

-218

**

Vrienden van Het Park Vertelt

225

Totaal

7.101,20

Totaal

7.101,20

* Dit betreft de waarde van het optreden dat Sasja Janssen heeft verzorgd, de rekening hiervoor is door de uitgeverij ADFH direct met haar verrekend. Deze waarde is ook opgenomen onder de uitgaven onder de post ‘programmering’ .

** de reserve van de Stichting (exlc reserve op dorpsdichter) is hiermee gekrompen tot € 198,34.

FINANCIELE VERANTWOORDING 2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE POEZIE IN GELDERLAND / SAMENWERKING BIBLIOTHEEK OOSTERBEEK – VERKIEZING DORPSDICHTER GEMEENTE RENKUM

Inkomsten

Uitgaven

Gemeente Renkum / Dorpsdichter

1.500

Dorpsdichter

80

Activiteiten dorpsdichter 2016-17

Toevoegen aan reserve

1.420

Totaal

1.500,00

Totaal

1.500,00